07:32 23/05/2013

Bốn công ty bị phạt 160 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty đại chúng

Diễn biến giá cổ phiếu MEC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MEC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội - công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (mã CII); Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (Mã MEC-HNX); Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX); và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin.

Theo SSC, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội đã báo cáo không chính xác mục đích thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu CII trong các thông báo giao dịch cổ phiếu và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu từ ngày 2/3/2011 đến ngày 6/2/2013. Do đó, công ty này bị xử phạt 40 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CII vào ngày 6/2, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội đã chuyển nhượng hết 6,91 triệu cổ phiếu CII cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Vinaphil (Vinaphil) với mục đích giao dịch là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) bị phạt 80 triệu đồng do chậm báo cáo và công bố thông tin với HNX về việc miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc và miễn nhiệm bà Trường Lê Hoàng Anh Thư - thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, công ty phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) bị phạt 20 triệu đồng do đã có hành vi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1, 2, 3 và 4/2012, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 và quý 4/2012 không đúng thời hạn.

Tương tự, Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin bị phạt 20 triệu đồng do chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ hoàn thành ngày 22/7/2011, kết quả đợt huy động thêm gần 1.18 tỷ đồng vốn góp từ các cổ đông chiến lược. Ngoài ra, công ty cũng có vi phạm quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ.