14:27 20/03/2013

Bốn thành viên Hội đồng Quản trị SBS từ nhiệm

Hà Anh

Hội đồng Quản trị SBS sẽ trình Đại hội cổ đông SBS xem xét và quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, bốn thành viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Phạm Nhật Vinh - Phó chủ tịch thường trực, ông Võ Duy Đạo - Phó chủ tịch và hai thành viên là ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Mạc Hữu Danh xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 18/3.

Hội đồng Quản trị SBS sẽ trình Đại hội cổ đông SBS xem xét và quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Trước đó, SBS cũng công bố thay đổi một loạt nhân sự chủ chốt gồm: ông Võ Duy Đạo thôi giữ chức Tổng giám đốc SBS; ông Mạc Hữu Danh sẽ thôi chức Phó tổng giám đốc và chức Giám đốc chi nhánh Hà Nội của SBS và ông Trương Hoàng Dũng, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính, thuộc khối hỗ trợ thôi giữ chức vụ này và cũng thôi công tác tại SBS, kể từ ngày 18/3/2013.

Được biết, HOSE đã có thông báo về việc hủy niêm yết đối với 126.660.000 cổ phiếu SBS do căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của SBS, công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 25/3/2013 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 22/3/2013.