10:19 09/07/2007

Bông Bạch Tuyết sẽ tăng vốn lên 190 tỷ đồng

H.Vũ

Với đợt tăng vốn này, Bông Bạch Tuyết sẽ đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa nhi và phụ sản đặt tại quận Tân Phú (Tp.HCM)

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2007 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT- HOSTC) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 90 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu.

Phương án cụ thể sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

Với đợt tăng vốn này, Bông Bạch Tuyết sẽ đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa nhi và phụ sản đặt tại quận Tân Phú (Tp.HCM) với diện tích 5.000 m2, tổng mức đầu tư của dự án sẽ là 200 tỷ đồng (100 tỷ xây dựng cơ bản và 100 tỷ mua sắm thiết bị).

Bệnh viện sẽ là công ty con của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, có tư cách pháp nhân và được hạch toán độc lập. Đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của công ty với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 73 tỷ đ và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 6 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông cũng nhất trí với tờ trình phát hành thêm 2,16 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn lên 90 tỷ đồng. Theo đó, 798.000 cổ phiếu dành bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 1.019.200 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá 13.000 đồng/cổ phiếu, 137.600 cổ phiếu cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (nhiệm kỳ 2005-2007 và cán bộ nhân viên chủ chốt) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 205.200 cổ phiếu dành trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 3%).