06:48 30/07/2012

Bourbon Tây Ninh lấn sang lĩnh vực bất động sản

Hà Anh

Các quyết định được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,04% và sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi công bố

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) công bố nghị quyết đại hội cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Theo đó, Đại hội cổ đông công ty đã thông qua quyết định bổ sung một số ngành nghề mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực mới này sẽ bao gồm: Xuất nhập khẩu mía, đường theo cơ chế thu mua nông sản; sản xuất - kinh doanh cồn và các sản phẩm phụ sau cồn; kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở; đầu tư tài chính.

Quyết định được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,04% và sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi công bố. Hiện tại, SBT chuyên về các sản phẩm đường, mật rỉ và điện sản xuất.

Trước đó, SBT công bố việc thoái vốn tại Công ty Bourbon An Hòa nhằm thu hồi vốn để tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chính của công ty là sản xuất đường và các sản phẩm sau đường, tuy nhiên còn một số các thủ tục pháp lý mà SBT chưa đáp ứng được nên việc chuyển nhượng mới dừng lại ở thỏa thuận về mặt nguyên tắc.

Hiện, công ty đã thoái vốn thành công tại SCR và STB, đồng thời công ty cũng đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa theo quy định. Dự kiến lãi trước thuế của SBT đạt 230 tỷ đồng, ước đạt 58% kế hoạch năm.