11:01 19/06/2013

Brazil đang trả giá vì đăng cai World Cup?

Thanh Hải

Biểu tình quy mô nhất 20 năm qua tại Brazil để phản đối việc chi tiêu quá nhiều vào các giải thể thao