19:48 12/01/2018

BSR thông báo về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

P.V

BSR thông báo tới nhà đầu tư quan tâm đến việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của BSR

BSR có ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu.
BSR có ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu.

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), BSR thông báo tới nhà đầu tư quan tâm đến việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của BSR các thông tin chính như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

Địa chỉ: Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (084) 255 3825825; Fax: (084) 255 3825826.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu; …

Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 (Ba mươi mốt ngàn không trăm lẻ bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng) (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.333.214.835 cổ phần, chiếm 43,00% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho người lao động: 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai: 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:1.519.244.812 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ.

Đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO):Số lượng cổ phần chào bán: 241.556.969 cổ phần (chiếm 7,79% vốn điều lệ). Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông.

Giá khởi điểm:14.600 đồng/cổ phần (Mười bốn nghìn sáu trăm đồng/cổ phần).

Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa:241.556.969 cổ phần.

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

Tổ chức tư vấn:Liên danh tư vấn bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI). Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, quy chế đấu giá và các văn bản kèm theo tại các website: http://www.bsr.com.vn.

Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: Tổng số cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 1.519.244.812 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ).

Khối lượng sở hữu tối đa của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài = (49 - X)% Vốn điều lệ, trong đó X là số phần trăm Vốn điều lệ đã được bán thành công cho Nhà đầu tư nước ngoài thông qua IPO.

Thư mời tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược; Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; Danh mục hồ sơ đăng ký tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược; Quy trình lựa chọn và các thông tin chi tiết khác xin xem tại trang web: www.bsr.com.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: 16h ngày 30/1/2018.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký:

Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Địa chỉ: Số 208 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại: (84-255) 3825825; Fax: (84-255) 3825826

* Thông tin chi tiết:

Bộ phận chuyên trách công tác cổ phần hóa BSR

Email: CPH-BSR@bsr.com.vn

Bà Tôn Nguyễn Nữ An Khang, Thành viên Tổ công tác cổ phần hóa, Ban Kinh tế - Kế hoạch

Điện thoại: 84 255 3825825 (ext. 226)

Di động: 84 985155501

Email: khangtnna@bsr.com.vn