01:20 02/01/2009

BST tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 12/2/2009, BST sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần

Ngày 12/2/2009, BST sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Ngày 12/2/2009, BST sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 14/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST-HASTC).

Theo đó, ngày 12/2/2009, BST sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận - 70 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BST vào các ngày 13/1, 14/1 và 15/1/2009.