09:40 07/04/2008

BT6 sẽ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

Hồng Kỳ

Năm 2008, Bê tông 620 Châu Thới sẽ phát hành thêm hơn 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

Trong năm 2007, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6) đã đạt 689,9 tỷ đồng doanh thu, vượt 38% kế hoạch và tăng hơn 48% so với năm 2006, trong đó doanh thu từ sản xuất công nghiệp đạt 236 tỷ đồng, từ xây lắp đạt 357,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 37,45 tỷ đồng (trước thuế đạt 48,86 tỷ, tăng 19,5%; cổ tức 18%.

Kết quả này vừa được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 4/4 tại Tp.HCM.

Năm 2008, Bê tông 620 Châu Thới sẽ phát hành thêm hơn 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Số tiền thu được qua đợt phát hành này sẽ được dùng để góp vốn thành lập Công ty Bê tông 620 Phú Quốc, Công ty Bê tông 620 An Giang, mở rộng nhà xưởng, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Quảng Ngãi, đầu tư các dự án khu dân cư... Và chỉ tiêu doanh thu đặt ra cho năm 2008 là 700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ; cổ tức là 18%.