10:23 19/11/2008

BTH, SDS công bố trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

BTH, SDS công bố trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 12% và 10%/mệnh giá

Ngày 22/12/2008, BTH sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.
Ngày 22/12/2008, BTH sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 1/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH-HASTC) và ngày 3/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (SDS-HASTC) để trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 22/12/2008, BTH sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội - số 11-K2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BTH ngày 28/11, 1/12 và 2/12/2008.

Bên cạnh đó, ngày 26/12/2008, SDS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà -  37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDS vào các ngày 2/12, 3/12 và 4/12/2008.