16:31 05/07/2010

BTT và VC2 công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

VC2 đặt mục tiêu cho 6 tháng cuối năm 2010 với tổng doanh thu đạt 568,032 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26,054 tỷ đồng.
VC2 đặt mục tiêu cho 6 tháng cuối năm 2010 với tổng doanh thu đạt 568,032 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26,054 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) công bố, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của công ty mẹ ước đạt 125 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009. 

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 20 tỷ đồng, bằng hơn 62% kế hoạch năm và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2009.

Năm 2010, BTT đặt kế hoạch với doanh thu đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) công bố ước kết quả kinh doanh quý 2/2010 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 325,474 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 550,344 tỷ đồng, bằng 43,87% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu quý 2/2010 đạt 252,838 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 431,153 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế của VC2 đạt 10,069 tỷ đồng, lũy kế đạt 21,114 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm (47,094 tỷ đồng).

Đồng thời, VC2 đặt mục tiêu cho 6 tháng cuối năm 2010 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 714,006 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 568,032 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26,054 tỷ đồng.