10:06 30/10/2017

Bức tranh doanh nghiệp lập mới 10 tháng

Lê Minh

Con số hơn 105.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2017, đã sắp bằng lượng doanh nghiệp thành lập cả năm 2016

undefined - Ảnh 1.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, VnEconomy