14:27 10/02/2021

Bước chạy nước rút để thu ngân sách "tiệm cận" chỉ tiêu

Linh Đan

Hai tháng cuối cùng của năm 2020, cả ngành tài chính chạy nước rút để thu ngân sách quốc gia tiệm cận sát vạch đích. Kết quả tuy có bị hụt thu 2% so với dự toán nhưng lại tăng 158.500 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệ
Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệ

Theo kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 được Bộ Tài chính đặt ra là 1.343.330 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa là 1.133.500 tỷ đồng; thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng và thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng. 

"Đây là một thử thách lớn cho thu ngân sách, khi nền kinh tế còn đối diện với nhiều khó khăn phía trước. Nhưng tôi tin tưởng cả nước sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước đã đề ra...", Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng không ngần ngại cho biết như vậy khi nói về những con số liên quan đến kết quả thu chi ngân sách của năm 2020, năm có nhiều biến động đặc biệt.

Khi đề cập đến công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020, người đứng đầu ngành Tài chính bật mí: khóa sổ thu vào cuối ngày 31/12/2020 thu ngân sách nhà nước đạt 1.481.600 tỷ đồng, bằng 98% so với dự toán, tương đương hụt thu 30,7 nghìn tỷ đồng...

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512.300 tỷ đồng, trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%, chỉ số lạm phát không quá 4%, giá dầu thô 60 USD/thùng. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid–19 xảy ra ngay trong quý I năm 2020 nên ảnh hưởng mạnh đến công tác thu ngân sách nhà nước và đến cuối tháng 9/2020 kết quả thu ngân sách nhà nước mới đạt 64,5% so với dự toán.

VẪN ĐẢM BẢO CÁC NHIỆM VỤ CHI 

"Mặc dù đã báo cáo Quốc hội con số hụt thu nhưng không vì vậy mà ngành tài chính cũng như các địa phương buông lỏng công tác thu ngân sách nhà nước. Do đó, hai tháng còn lại của năm 2020 là một sự vào cuộc mạnh mẽ đến hết ngày 31/12/2020 thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.481.600 tỷ đồng, bằng 98% (hụt thu 30.700 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 158.500 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay.

Trong đó, đáng lưu ý là thu nội địa đạt 1.264.200 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 148.600 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội. Thu từ dầu thô đạt 34.400 tỷ đồng, bằng 97,7% (hụt 800 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 1.900 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 178.000 tỷ đồng, bằng 85,6% (hụt 30.000 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 8.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.

Trong tổng số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 thì thu ngân sách Trung ương ước đạt 779.400 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán, tăng 54.400 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Nếu loại trừ các khoản ghi thu, ghi chi thì vẫn hụt 99.200 tỷ đồng so với dự toán, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức hụt thu đã báo cáo Quốc hội là khoảng 126.800 đến 165.300 tỷ đồng. Còn thu ngân sách địa phương ước đạt 702.200 tỷ đồng, bằng 106,3% (vượt 41.700 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 104.100 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.

Liên quan đến công tác chi ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, do công tác thu gặp khó khăn nên từ giữa năm 2020 Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, bố trí trong dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng.

"Có thể khẳng định, trong điều kiện thu ngân sách khó khăn nhưng vẫn đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng theo dự toán, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trả nợ đúng hạn... Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 ước khoảng 265.000 tỷ đồng, tăng 30.300 tỷ đồng so với dự toán, tương ứng khoảng 4,2% GDP ước thực hiện, trong phạm vi Quốc hội cho phép điều chỉnh là dưới 4,5% GDP...", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Nhận định năm 2021 sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhất là đối với kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận rằng: những mục tiêu đầy thách thức đang đặt ra đó là tăng trưởng kinh tế phải đạt 6% và mức phấn đấu là 6,5%, thu ngân sách phải tăng 3% so dự toán Quốc hội...

Chạy nước rút để thu ngân sách "tiệm cận" chỉ tiêu trong 2020 - Ảnh 1.

 

2021: GIẢM MẠNH CHI THƯỜNG XUYÊN 

Theo kế hoạch thì tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.133.500 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng và thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng. 

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 110.065 tỷ đồng, chi viện trợ là 1.600 tỷ đồng, chi thường xuyên là 1.036.730 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 25.505 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 100 tỷ đồng, dự phòng ngân sách là 34.500 tỷ đồng.

Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ là 343.670 tỷ đồng, bằng khoảng 4% GDP. Trong đó bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỷ đồng.

Với quyết tâm tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế, phát huy tối đa những kết quả đạt được của năm 2020 và các yếu tố nền tảng bền vững..., Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng, cả nước sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021.

"Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021. Quyết tâm đó thực hiện trên tinh thần phát huy các mặt tích cực đạt được năm 2020, lường trước các khó khăn thách thức, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để có kế hoạch, giải pháp triển khai chi tiết, khả thi cho cả năm 2021. Đồng thời, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh như rà soát, sửa đổi các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước... Các địa phương phấn đấu thu vượt tối thiểu 3% dự toán Quốc hội đề ra, đối với các địa phương có điều kiện thì phấn đấu tăng từ 3 - 5%", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về công tác chi ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo hướng triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, đặc biệt là chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân...

Chạy nước rút để thu ngân sách "tiệm cận" chỉ tiêu trong 2020 - Ảnh 2.