08:10 26/07/2007

Bước đầu nâng cao nhận thức lao động xuất khẩu

Quỳnh Lam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động xuất khẩu

Lao động Việt Nam trước khi xuất khẩu cần được trang bị những kiến thức cần thiết.
Lao động Việt Nam trước khi xuất khẩu cần được trang bị những kiến thức cần thiết.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động xuất khẩu.

Chương trình bồi dưỡng gồm 74 tiết, do Cục Quản lý lao động ngoài nước chịu trách nhiệm xây dựng, sẽ được áp dụng chung trong cả nước.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc cần được trang bị những kiến thức cần thiết. Đó là những hiểu biết tối thiểu về luật xuất khẩu lao động Việt Nam, cũng như pháp luật, phong tục, tập quán, nếp sống, sinh hoạt và nội quy làm việc của nước tiếp nhận lao động. Từ đó giúp người lao động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tác phong công nghiệp...

Về phía doanh nghiệp, Bộ chỉ đạo phải thực hiện nghiêm việc tổ chức đào tạo. Cụ thể, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có bộ phận chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động; phải bảo đảm trang thiết bị, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập nội trú cho 100 học viên trở lên.

Liên quan đến vấn đề nhân lực cho xuất khẩu lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa có quyết định, quy định lãnh đạo điều hành doanh nghiệp, hoặc chi nhánh của doanh nghiệp phải có bằng đại học và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về xuất khẩu lao động hoặc hợp tác và quan hệ quốc tế.