10:35 27/12/2007

Bưu chính ra "ở riêng"

Ngọc Anh

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa tổ chức lễ ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Với mô hình mới, sẽ không còn các bưu điện thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh - Ảnh: Việt Tuấn.
Với mô hình mới, sẽ không còn các bưu điện thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh - Ảnh: Việt Tuấn.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa tổ chức lễ ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Tại lễ ra mắt tổ chức ngày 26/12 tại Hà Nội, đại diện VNPT nói việc chia tách bưu chính, viễn thông là bước nhằm hình thành đầy đủ mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và tổ chức quản lý mạng viễn thông nội hạt của VNPT.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2008 tới, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động. Và cũng từ thời gian này, các bưu điện tỉnh thành phố sẽ hoạt động theo mô hình mới, tách thành 2 đơn vị: bưu điện tỉnh, thành phố mới trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, có chức năng quản lý mạng lưới bưu chính và kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí và thực hiện nhiệm vụ công ích. Với mô hình mới, sẽ không còn các bưu điện thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Đơn vị còn lại là viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc công ty mẹ là VNPT, có chức năng quản lý mạng viễn thông nội hạt và kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.

Theo quy hoạch phát triển bưu chính Việt Nam đến 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho Bưu chính.

Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư cho Tổng Công ty Bưu chính và có cơ chế khuyến khích việc đầu tư phát triển dịch vụ bưu chính và chuyển phát thư, khuyến khích đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, mua cổ phần của các doanh nghiệp chuyển phát thư, đặc biệt đối với các dự án phát triển dịch vụ mới...

Quy hoạch cũng nêu rõ phát triển bưu chính Việt Nam theo hướng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.