16:10 15/08/2013

BVH báo lãi sau thuế hợp nhất 433 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng năm 2013, lợi nhuận trước thuế của BVH đạt 575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm quý 2/2013 đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 490 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý 2 đạt 489 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 155 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, EPS đạt 266 đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2013, lợi nhuận trước thuế của BVH đạt 575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 679 đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của chủ sở hữu Tập đoàn đạt 181 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 462 tỷ đồng.