20:16 19/11/2009

BVH công bố lãi 912 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 7.737 tỷ đồng trong 9 tháng

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2009 và tờ trình đại hội cổ đông về việc phát hành riêng lẻ gần 54 triệu cổ phần cho HSBC.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong 9 tháng năm 2009 đạt 7.737 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 912 tỷ đồng.

Đồng thời, BVH công bố tờ trình đại hội cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited ngày 16/11/2009, Tập đoàn Bảo Việt xin ý kiến đại hội đồng cổ đông phát hành 53.682.474 cổ phần với giá phát hành là 35.000 đồng/cổ phần được xác định theo mức giá đóng cửa của cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 22/10/2009.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 1.878.886.590.000 đồng và để thực hiện việc phát hành riêng lẻ cho HSBC, cổ đông hiện hữu thống nhất không thực hiện quyền ưu tiên mua trước số cổ phần chào bán riêng lẻ cho HSBC theo đề xuất của Hội đồng Quản trị BVH.

Sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ cho HSBC, BVH sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.730.266.050.000 đồng lên 6.267.090.790.000 đồng. Trong đó, HSBC Insurance nắm 18% vốn điều lệ và toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC sẽ được niêm yết trên HOSE.

Theo BVH, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ giúp Tập đoàn nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường cam kết của cổ đông chiến lược trong chuyển giao công nghệ và đổi mới quản trị, điều hành doanh nghiệp.