15:33 18/01/2012

BVS bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS)

Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 16/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX).

Theo đó, từ ngày 15/7/2011 đến ngày 15/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Công ty), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I (mã TH1) đã đăng ký giao dịch mua/bán 200.000 cổ phiếu TH1, nhưng khớp lệnh 0 cổ phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2011, Công ty mới báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về lý do không thực hiện được giao dịch.

Như vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã chậm báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.4 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.