17:47 02/06/2008

BVS bị phạt do nhân viên thực hiện lệnh bán khống

M.Kiều

Công ty Chứng khoán Bảo Việt bị phạt 50 triệu đồng vì đã cho khách hàng thực hiện bán khống cổ phiếu

Ngày 2/6/2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 385/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vì đã cho khách hàng thực hiện bán khống cổ phiếu.

Mức phạt tiền đối với Công ty Chứng khoán Bảo Việt là 50 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán mà luật pháp chưa cho phép.

Cụ thể, ngày 3/3/2008, nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là Hà Thị Thanh Châu (TK số 001C503916) đặt lệnh bán 500 cổ phiếu ANV (đã khớp) nhưng trong tài khoản chỉ có số dư 450 cổ phiếu, nhân viên này đã chuyển 50 cổ phiếu sang tài khoản của khách hàng Phan Thị Thanh Hương (TK số 001C517300).

Ngày 5/3/2008, nhân viên Hà Thị Thanh Châu tiếp tục đặt lệnh bán 380 cổ phiếu ANV (đã khớp) nhưng trong tài khoản chỉ có số dư 150 cổ phiếu, sau đó nhân viên này đã chuyển 230 cổ phiếu ANV sang tài khoản của khách hàng Trần Hoàng Anh (TK số 001C51975).