10:49 24/10/2009

BVS lãi hơn 217 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng của BVS đạt 4.815 đồng, riêng quý 3 đạt 2.714 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng của BVS đạt 4.815 đồng, riêng quý 3 đạt 2.714 đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

Theo đó, tổng doanh thu của BVS trong quý 3/2009 đạt 108,22 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 200 tỷ đồng.

Nhờ có khoản hoàn nhập hơn 60 tỷ đồng trong 9 tháng nên lợi nhuận sau thuế của BVS đạt 217,4 tỷ đồng (9 tháng năm 2008 công ty lỗ 296,97 tỷ đồng), riêng quý 3/2009 đạt 122,57 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 4.815 đồng, riêng quý 3 đạt 2.714 đồng.

Được biết Hội đồng Quản trị BVS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã điều chỉnh với tổng doanh thu từ 160 tỷ đồng tăng lên 195 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 19,5 tỷ đồng tăng lên 145 tỷ đồng. Như vậy, BVS đã vượt gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm mà Hội đồng Quản trị công ty đã điều chỉnh hồi tháng 9/2009.

Hội đồng Quản trị BVS cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ ngay trong năm 2009 từ 451,5 tỷ đồng lên 722,4 tỷ đồng và tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của công ty tối thiểu lên mức 1.000 tỷ đồng trong năm 2010 và mức 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2010 - 2012.