11:49 11/11/2009

BVS sắp chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Dự kiến ngày 1/12, BVS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:6

Đại hội cổ đông BVS đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông BVS đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 20/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX).

Theo đó, dự kiến 1/12/2009, BVS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:6 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 6 cổ phiếu thưởng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký. người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BVS vào những ngày 19/11, 20/11 và 23/11/2009.

Trước đó, Đại hội cổ đông BVS đã thông qua phương án phát hành 27,09triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 451,5tỷ đồng lên 722,4 tỷ đồng ngay trong năm 2009 và BVS sẽ niêm yết bổsung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán HàNội.

Ngoài ra, đại hội cổ đông BVS đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạchkinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 195 tỷ đồng, lợi nhuận trướcthuế đạt 145 tỷ đồng.