09:42 17/07/2012

BVSC công bố lãi 55 tỷ đồng trong quý 2

Thu Thủy

Ngày 17/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 và 6 tháng đầu năm 2012

Một chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
Một chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
Ngày 17/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 và 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 của BVSC đạt 70,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận đạt 65,6 tỷ đồng.  

Trong cơ cấu doanh thu, chỉ riêng doanh thu hoạt động tự doanh có suy giảm do BVSC đã cơ cấu lại hoạt động, giảm phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Các hoạt động kinh doanh khác, như môi giới và doanh thu từ hoạt động dịch vụ tài chính đều tăng trưởng mạnh. Doanh thu môi giới đạt 31,8 tỷ đồng tăng 96,3% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động dịch vụ tài chính đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ.

Về hệ số an toàn tài chính của Công ty Chứng khoán, hệ vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2012 của BVSC là 397,58%, gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Kết thúc quý 2, BVSC nằm ở nhóm 10 công ty có thị phần lớn nhất trên sàn HNX (4,62% thị phần).