11:25 23/02/2009

C92 và VSH trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 25/5, C92 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 và ngày 24/4, VSH sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt

ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 4/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 và phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92-HASTC) và ngày 6/3/2009 là thời hạn ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH-HOSE).

Theo đó, ngày 25/5/2009, C92 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Theo thông báo của C92, dự kiến ngày 25/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Bên cạnh đó, C92 sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 1:0,85 - 100 cổ phiếu cũ được mua 85 cổ phiếu mới với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - 198 Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán C92 vào các ngày 3/3, 4/3 và 5/3/2009.

Trong khi đó, ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 800 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo thông báo của VSH, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh - số 21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VSH vào các ngày 5/3, 6/3 và 9/3/2009.