08:01 05/09/2007

Cả nước đã có 150 khu công nghiệp

Tuấn Hùng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 8/2007, cả nước đã có 150 khu công nghiệp được thành lập

Dự kiến từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ có thêm 113 khu công nghiệp được thành lập mới.
Dự kiến từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ có thêm 113 khu công nghiệp được thành lập mới.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 8/2007, cả nước đã có 150 khu công nghiệp được thành lập.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2007, cả nước có 150 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 32,3 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 21,4 nghìn ha, chiếm 66% tổng diện tích đất tự nhiên. Các khu công nghiệp phân bổ ở 49 tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng tập trung ở 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, miền Bắc và Miên Trung khi chiếm trên 80% tổng diện tích các khu công nghiệp cả nước.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 8 dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vẫn theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 150 khu công nghiệp thì có 90 khu đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 19,8 nghìn ha và 60 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng vỡ xây dựng hạ tầng.

Dự kiến từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ có thêm 113 khu công nghiệp được thành lập mới với tổng diện tích quy hoạch là 29,2 nghìn ha và 27 khu công nghiệp mở rộng với tổng diện tích hơn 6 nghìn ha.

Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp đã thu hút được 253 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD (chiếm trên 30% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của cả nước và tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái) nâng tổng dự án và vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 2.600 dự án và 24,2 tỷ USD (chưa kể các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 976 triệu USD).

Đồng thời, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp là 53,5%, riêng các khu công nghiệp đã vận hành đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70%.