10:34 16/10/2008

Cà phê An Giang được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc trên HASTC

N.Anh

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang đăng ký niêm yết 8,3 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HASTC

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cà phê An Giang có vốn điều lệ 83 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 8,3 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HASTC.

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang có trụ sở đặt tại: đường số 4, Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, sản phẩm nhựa, sản phẩm từ gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp); cho thuê kho, bãi; vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh; vận tải hàng hóa đường thủy…