13:37 21/05/2019

Các chi cục thuế phải hoàn thành hợp nhất chậm nhất trong quý 3/2019

Duyên Duyên

Các chi cục thuế thực hiện rà soát hoàn thiện đề án sáp nhập, trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định, không cần chờ tổng thể toàn ngành

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các Chi cục Thuế phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 6%. Ảnh minh hoạ
Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các Chi cục Thuế phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 6%. Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các chi cục thuế phải tiến hành công tác hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019.

Bộ Tài chính vừa có thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trong tâm công tác thuế năm 2019.

Theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Tổng cục Thuế, các cục thuế, chi cục thuế cần phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 6% (không kể thu từ sử dụng đất và xổ số kiến thiết).

Bên cạnh đó, các cơ quan thuế cần rà soát, triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, Tổng cục Thuế đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại để nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu triển khai hệ thống hóa đơn điện tử.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, cơ quan thuế khẩn trương triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hóa đơn điện tử để áp dụng chung trong cả nước từ ngày 1/11/2020.

Song song với đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia người nộp thuế, trên cơ sở đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, về công tác sắp xếp bộ máy, Bộ trưởng yêu cầu, tập trung triển khai và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy của toàn hệ thống thuế. 

Cụ thể, các chi cục thuế phải tiến hành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019. Đơn vị thực hiện rà soát hoàn thiện đề án trình Bộ xem xét, quyết định, không cần chờ tổng thể toàn ngành, tránh để ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan thuế cũng cần đẩy mạnh và thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức trong toàn hệ thống.

Khẩn trương rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức để thực hiện công tác tuyển dụng kịp thời nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Thuế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính xây dựng đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để triển khai thực hiện trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ/TW và các quy định hiện hành về tuyển dụng. 

Theo đó, ưu tiên khu vực, địa phương có nhu cầu cấp bách thì thực hiện ngay, trước mắt thực hiện ngay cho Cục Thuế Tp.HCM và các địa phương lân cận.