10:10 04/08/2008

Các "đại gia" sẽ cổ phần hóa trong năm 2009

Thanh Hải

Tiến trình cổ phần hóa của BIDV, VietinBank, VMS Mobifone và Vietnam Airlines sẽ được hoàn tất vào năm 2009

Đến cuối tháng 7/2008, về cơ bản mới có VMS Mobifone hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp.
Đến cuối tháng 7/2008, về cơ bản mới có VMS Mobifone hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), VMS Mobifone hay Vietnam Airlines sẽ được hoàn tất vào năm 2009.

Theo Vụ Đổi mới doanh nghiệp, mặc dù được Chính phủ cho phép cổ phần hoá từ năm 2006, nhưng đến cuối tháng 7/2008, về cơ bản mới có VMS Mobifone hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, còn với Vinaphone đang được cân nhắc để trình Chính phủ cho phép cổ phần hoá cùng với công ty mẹ.

Trong năm 2008, sẽ cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), còn VietinBank đã trình Chính phủ phương án cổ phần hoá từ tháng 4/2008. Nhiều khả năng năm 2009, VietinBank và BIDV mới tiến hành cổ phần hoá được.

Còn Vietnam Airlines cũng đang trong quá trình làm việc và thương thảo với các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược, các nhà tư vấn nước ngoài để chuẩn bị lựa chọn nhà tư vấn trong việc định giá cũng như tư vấn trong quá trình cổ phần hoá. Rất có thể Vietnam Airlines sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2009.

Trong 400 doanh nghiệp nước ngoài phải tiến hành cổ phần hoá trong năm 2008 có 45 tổng công ty Nhà nước, nhưng khả năng chỉ có 10 tổng công ty có khả năng hoàn thành cổ phần hoá và IPO trong năm 2008.