11:05 30/11/2012

Các địa chỉ đầu tư địa ốc tốt nhất tại Mỹ 5 năm tới

Hoài An

Theo tổ chức Fiserv Case-Shiller, giá nhà trung bình ở Mỹ sẽ tăng 0,3% trong năm 2013 và 3,3% trong 5 năm tới