10:21 12/11/2008

Các dự án cao ốc của Petro Vietnam chỉ xem xét khi đã đủ vốn

Vũ Trọng

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Dầu khí rà soát tất cả các dự án đầu tư đến năm 2015

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) rà soát tất cả các dự án đầu tư đến năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ nhu cầu vốn và phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư này.

Việc đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực: cao ốc, văn phòng, tổ hợp thương mại chỉ xem xét trong trường hợp đã bảo đảm cân đối đủ vốn cho các dự án thuộc hoạt động chính của tập đoàn.

Riêng về hình thức đầu tư và ứng vốn để thực hiện dự án đường tránh thành phố Cà Mau, Phó Thủ tướng giao Petro Vietnam, UBND tỉnh Cà Mau làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để được hướng  dẫn cụ thể.