14:58 02/07/2008

Cách chức Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn: VIB Bank nói gì?

Minh Đức

Phản hồi của VIB Bank trước yêu cầu cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn của Ngân hàng Nhà nước

Theo VIB Bank, khoản tiền bị cho là ký quỹ là tiền gửi trước đó của khách hàng và do khách hàng đề nghị nhận làm tài sản đảm bảo.
Theo VIB Bank, khoản tiền bị cho là ký quỹ là tiền gửi trước đó của khách hàng và do khách hàng đề nghị nhận làm tài sản đảm bảo.
Ngày 1/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn do vi phạm cơ chế điều hành lãi suất.

>>Yêu cầu cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn

Cụ thể, Thống đốc đã có văn bản số 5923/NHNN-TTR gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) yêu cầu xử lý những sai phạm của chi nhánh ngân hàng này tại Tp.HCM.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.HCM, VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn đã vi phạm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 5158/NHNN-CSTT ngày 10/6/2008 và văn bản số 5455/NHNN-VP ngày 19/6/2008 trong việc cho vay đối với Công ty Vận tải biển Sài Gòn (cho vay nhưng buộc phải ký quỹ).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VIB Bank cách chức giám đốc chi nhánh nói trên do đã vi phạm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại 2 văn bản nêu trên.

Ngoài ra, VIB Bank phải tiến hành rà soát, kiểm tra và làm rõ mức độ sai phạm của những cán bộ có liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đồng thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện trước ngày 4/7/2008.

Liên quan đến trường hợp này, VIB Bank đã có thông tin giải trình.

Thông tin VIB Bank cung cấp cho biết, trong thời gian qua, trước biến động phức tạp của thị trường, cũng như một số ngân hàng khác, Chi nhánh Sài Gòn của VIB Bank đã tiến hành rà soát các khoản vay của khách hàng để đảm bảo và tăng khả năng an toàn cho các khoản vay.

Ngày 30/6/2008, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.HCM cũng đã có công văn đề nghị VIB Bank giải trình và báo cáo về việc nhận tài sản đảm bảo bằng tiền đối với Công ty Vận tải Biển Sài Gòn.

Với yêu cầu đó, cũng như để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của khách hàng, VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn đã yêu cầu Công ty Vận tải biển Sài Gòn bổ sung tài sản đảm bảo.

Tại thời điểm đó, công ty này chưa có khả năng bổ sung tài sản đảm bảo cụ thể nào cho khoản vay. Vì vậy, khách hàng đã đề nghị Chi nhánh Sài Gòn của VIB Bank hỗ trợ bằng cách nhận tài sản đảm bảo cho khoản vay bằng số tiền nhàn rỗi của khách hàng đang gửi tại chính VIB Bank.

Số tiền này khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi tại từ năm 2007. Tại thời điểm đó, khách hàng chưa phát sinh nhu cầu và quan hệ tín dụng với VIB Bank. Khoản vay giữa Công ty Vận tại biển Sài Gòn với ngân hàng phát sinh trong năm 2008 với ngày nhận nợ gần nhất là 26/6/2008.

Trong thông tin giải trình, VIB Bank cũng khẳng định “luôn tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về chính sách cho vay: không thu phí khoản vay dưới mọi hình thức, không áp dụng chế độ ký quỹ, đặt cọc bằng cách giữ lại một phần khoản tiền cho vay, hoặc không giải ngân hết số tiền đã cam kết cho khách hàng vay vốn”.