15:24 22/06/2011

CAD được giao dịch trong 15 phút đóng cửa

Hà Anh

Giá tham chiếu của cổ phiếu CAD vào ngày 24/6 bằng giá đóng cửa của CAD vào ngày 1/6 và biên độ dao động giá là +/-5%

Quý 1/2011, CAD lỗ gần 6 tỷ đồng.
Quý 1/2011, CAD lỗ gần 6 tỷ đồng.
Ngày 21/6/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 92/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD-HSX) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu CAD được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 24/6/2011.

Giá tham chiếu của cổ phiếu CAD vào ngày 24/6/2011 bằng giá đóng cửa của CAD vào ngày 1/6/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) và biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011, doanh thu thuần của CAD đạt 217,14 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 33,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -6,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 6 tỷ đồng, EPS -669 đồng.

Năm 2011, CAD thông qua kế hoạch kinh doanh với kim ngạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD; tổng doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 11 và 10 tỷ đồng, EPS đạt 1.136 đồng, cổ tức 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.