09:45 20/11/2007

Cadovimex bị phạt 20 triệu đồng

Hồng Vinh

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cadovimex đã bị xử phạt 20 triệu do vi phạm thực hiện phân phối chứng khoán

Ngày 19/11, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 43/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cadovimex.

Sau khi xem xét tính chất và mức độ vi phạm của Cadovimex, Ủy ban Chứng khoán quyết định phạt tiền 20 triệu đồng.

Công ty Cổ phần chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cadovimex đã thừa nhận hành vi vi phạm thực hiện phân phối chứng khoán không đúng thời hạn phát hành theo quy định của pháp luật (điểm c khoản 2 điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-cổ phiếu ban hành ngày 8/3/2007).