14:35 03/06/2015

Cấm ngân hàng cho vay cổ đông sở hữu quá giới hạn

Thùy Duyên

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2015, theo văn bản Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành

Tính đến giữa năm 2014, có 8/33 ngân hàng thương mại cổ phần có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
Tính đến giữa năm 2014, có 8/33 ngân hàng thương mại cổ phần có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định một số điểm liên quan đến việc xử lý các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan tại tổ chức tín dụng tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Sau thời hạn trên, nếu các trường hợp này không khắc phục được, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như không chấp thuận nhân sự liên quan dự kiến bầu vào cơ cấu nhân sự cao cấp của tổ chức tín dụng đó; không cho phép nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn…

Đồng thời, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới (trong trường hợp đã cấp tín dụng) cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó.

Thông tư 06 là bước tiếp theo triển khai các biện pháp và lộ trình xử lý tình trạng cổ đông sở hữu cổ phần vượt quá giới hạn tại các tổ chức tín dụng mà dễ dẫn đến khả năng thao túng và gây rủi ro liên quan.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 36 với những quy định cụ thể về nội dung này.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước công bố hồi tháng 6/2014, trong hệ thống có 5/33 ngân hàng thương mại cổ phần có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ; có 5/33 ngân hàng thương mại cổ phần là tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 15% vốn điều lệ; có 8/33 ngân hàng thương mại cổ phần có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

“Qua kết quả thanh tra cho thấy ở không ít ngân hàng thương mại cổ phần cổ đông lớn và người có liên quan vi phạm quy định về sở hữu cổ phần dẫn đến thao túng, chi phối ngân hàng, phục vụ cho lợi ích của cổ đông lớn, đẩy ngân hàng đến tình trạng hoạt động thiếu minh bạch hoặc quản trị, điều hành không tuân thủ nguyên tắc thận trọng và các quy định của pháp luật”, Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước cho biết trong một bản giải trình về yêu cầu xử lý tình trạng trên.