00:17 20/06/2008

Cấm ngân hàng gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện các hình thức làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng

Ngân hàng không được thực hiện bất kỳ hình thức nào làm tăng chi phí vốn vay thực tế của khách hàng ngoài lãi suất cho vay.
Ngân hàng không được thực hiện bất kỳ hình thức nào làm tăng chi phí vốn vay thực tế của khách hàng ngoài lãi suất cho vay.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện các hình thức làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng.

Sau khi các chi phí liên quan đến khoản vay bị loại bỏ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại đã áp dụng một số hình thức mới “lách luật”, gián tiếp tạo thêm nguồn thu và làm tăng chi phí vay vốn ngoài lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian gần đây đã có những trường hợp ngân hàng thu phí ngoài lãi suất hay yêu cầu khách hàng để lại một phần vốn vay gửi lại tại ngân hàng dưới hình thức ký quỹ...

Trước hiện tượng này, ngày 19/6, Ngân hàng Nhà nước chính thức có Công văn số 5455/NHNN-VP về việc ký quỹ khi vay vốn, yêu cầu các tổ chức tín dụng không áp dụng các hình thức gián tiếp làm tăng chi phí nói trên.

Cụ thể, để đảm bảo thi hành nghiêm túc cơ chế điều hành lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện bất kỳ hình thức nào làm tăng chi phí vốn vay thực tế của khách hàng ngoài lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất cơ bản hiện hành; kể cả yêu cầu khách hàng để lại một phần vốn vay gửi lại tại ngân hàng dưới nhiều hình thức như ký quỹ.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định trên; trường hợp có vi phạm phải xử lý và báo cáo kịp thời với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.