17:46 05/03/2018

Cán cân thương mại hai tháng đầu năm 2018 qua các con số

Đào Hưng

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong hai tháng đầu năm 2018 xuất siêu 1,08 tỷ USD

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.