09:48 06/06/2013

Cận cảnh nghề chăn nuôi ở Trung Quốc

Thanh Hải

Trung Quốc là thị trường tiêu dùng thịt lợn lớn nhất thế giới