17:28 24/07/2017

Cận cảnh Sun Premier Village Kem Beach Resort, “viên ngọc” mới tại Phú Quốc

Phi Sơn

90% quỹ sản phẩm giai đoạn 1 của dự án đã được nhà đầu tư đăng ký