15:05 07/08/2013

Cân đối tài chính của TKV tiếp tục gặp khó

Thủy Diệu

TKV cho biết, trong tháng 7, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn chịu tác động lớn của thời tiết

Doanh thu toàn TKV luỹ kế đến hết tháng 7 là 54.747 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than đạt 31.500 tỷ đồng, doanh thu khoáng sản đạt 2.188 tỷ đồng.<br>
Doanh thu toàn TKV luỹ kế đến hết tháng 7 là 54.747 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than đạt 31.500 tỷ đồng, doanh thu khoáng sản đạt 2.188 tỷ đồng.<br>
Do sản lượng tiêu thụ tháng 7 đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay nên việc cân đối tài chính của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Thông tin trên được TKV cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 8, ngày 6/8/2013, tại hai điểm cầu Hà Nội, Hạ Long.

TKV cho biết, trong tháng 7, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn chịu tác động lớn của thời tiết. Theo đó, sản lượng than nguyên khai khai thác tháng 7 đạt 2,9 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 2,1 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 1,85 triệu tấn, xuất khẩu là 250.000 tấn.

Tính đến hết 7 tháng, toàn tập đoàn đã sản xuất 25,7 triệu tấn than, tiêu thụ 23,7 triệu tấn - bằng 55% kế hoạch năm.

Doanh thu toàn TKV luỹ kế đến hết tháng 7 là 54.747 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than đạt 31.500 tỷ đồng, doanh thu khoáng sản đạt 2.188 tỷ đồng, doanh thu vật liệu nổ công nghiệp đạt 2.110 tỷ đồng.