22:06 20/11/2012

Căn nhà mơ ước Cửu Long muốn thoái hết vốn tại SVS

Hà Anh

Căn nhà mơ ước Cửu Long muốn thoái hết 5,81% vốn tại SVS trong thời gian từ 21/11 đến 14/12, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu SVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) thông báo kết quả giao dịch của người có liên quan đến Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SVS.

Theo đó, Công ty Cổ phần Căn nhà mơ ước Cửu Long đăng ký bán hết 784.220 cổ phiếu, chiếm 5,81% vốn điều lệ SVS trong thời gian từ 21/11 đến 14/12.

Ông Đặng Đức Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Căn nhà mơ ước Cửu Long và là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SVS.

Được biết, SVS đã rút nghiệp vụ môi giới và tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại HNX và HOSE, thành viên lưu ký tại VSD. Đồng thời, công ty ký kết thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) và ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư, kể từ ngày 23/11/2012.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu quý 3 của SVS đạt hơn 3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 11,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 lỗ 1,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ hơn 12 tỷ đồng.