18:46 17/09/2009

Cảng Đình Vũ đăng ký niêm yết 20 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đăng ký niêm yết 20 triệu cổ phiếu trên sàn Tp.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đăng ký niêm yết 20 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, kinh doanh kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá, vận tải hàng hoá đa phương thức, dịch vụ hàng hải...