15:47 27/12/2013

Cao su Đà Nẵng miễn nhiệm cả Chủ tịch và Tổng giám đốc

Hà Anh

Năm 2013, DRC báo lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch cả năm

Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25/12/2013.

Theo đó, năm 2013, DRC ước đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1.040 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; giá trị sản xuất thực tế chỉ đạt 3.050 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 2.838 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch cả năm.

Quý 1/2014, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 725 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch dự kiến của cả năm 2014.

Đáng chú ý là Hội đồng Quản trị DRC đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Vũ Tiến Dũng và bầu ông Vũ Nhất Tâm, Trưởng Ban tổ chức nhân sự Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 25/12/2013 cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (2009-2014).

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đinh Ngọc Đạm và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Ban tổng giám đốc và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/1/2014 cho đến khi Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc, Trưởng Ban quản lý dự án mới.