16:27 20/06/2012

Cao su Đồng Phú quyết rót vốn vào... công ty du lịch

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp lần 2 năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp lần 2 năm 2012.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DPR đã thống nhất chủ trương sẽ góp khoảng 12 tỷ đồng (trên 66 tỷ đồng vốn điều lệ) vào Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai) sau khi có ý kiến thống nhất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị DPR cũng thông qua chủ trương mở 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và Tp.HCM nhằm xúc tiến thương mại, hỗ trợ thêm trong công tác tiêu thụ của các công ty con.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc chia cổ tức đợt 3/2011 bằng tiền theo tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/7 đến ngày 30/7/2012.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2012, DPR khai thác được 4.478,5 tấn, đạt 23,19% kế hoạch; tiêu thụ 5.427 tấn, đạt 27,13% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 136,1 tỷ đồng, hoàn thành 25,7% kế hoạch năm.