22:52 01/08/2014

Cao su Hòa Bình miễn nhiệm Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Võ Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty sẽ chịu trách nhiệm điều hành kể từ 1/8 trong thời gian chờ thực hiện quy trình bổ nhiệm

Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31/7/2014.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị HRC thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Quốc Hưng kể từ 1/8/2014 để ông Hưng nhận công tác mới tại Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa theo quyết định của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Ông Võ Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty sẽ chịu trách nhiệm điều hành kể từ 1/8 trong thời gian chờ thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Được biết, doanh thu quý 2 của HRC đạt gần 43 tỷ - giảm gần 60% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 đạt 88,76 tỷ đồng - giảm gần 54% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 10,6 tỷ đồng - giảm 55,84% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng năm 2014 đạt 30,35 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đầu năm đạt 1.759 đồng/cổ phiếu. Năm 2014, HRC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 70,2 tỷ đồng, như vậy, công ty mới hoàn thành được 43,2% kế hoạch năm.