09:28 02/01/2008

Cao su Phước Hoà bán hết cổ phần

M.Kiều

5.963.600 cổ phần của Công ty Cao su Phước Hoà đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 31/12/2007 tại sàn Tp.HCM

5.963.600 cổ phần với giá khởi điểm 36.000 đồng/cổ phần của Công ty Cao su Phước Hoà đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 31/12/2007 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Theo thông báo từ HOSE, giá đấu thành công cao nhất là 68.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 52.300 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 55.718 đồng/cổ phần.

Có 254 nhà đầu tư trúng giá (22 tổ chức và 232 cá nhân) trong tổng số 1.782 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, với tổng khối lượng đăng ký mua là 71.685.700 cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của Nhà đầu tư nước ngoài là 7.437.000 cổ phần.