09:09 01/11/2007

Cao su Tây Ninh giải trình về lợi nhuận tăng vọt

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vừa có công văn giải trình việc biến động kết quả kinh doanh của quý 3 so với quý 2 năm 2007

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vừa có công văn giải trình việc biến động kết quả kinh doanh của quý 3 so với quý 2 năm 2007 như sau:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) hoạt động sản xuất kinh doanh cao su thiên nhiên.

Do đó các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là mùa vụ làm cho lợi nhuận sản xuất kinh doanh quí 3/2007 tăng lên cụ thể: Lợi nhuận quí 2/2007: 14.276.951.750 đồng, lợi nhuận quí 3/2007: 55.282.904.277 đồng, tăng so với quí 2 là 387%.

Nguyên nhân là do sản lượng khai thác tăng 177%, cụ thể quí 3/2007 khai thác 4.115 tấn so với quí 2/2007 là 2.318 tấn. Ngoài ra giá bán cũng tăng lên do nhu cầu của thị trường và giá dầu mỏ tăng.