19:36 01/08/2017

Cấp 232 mã giao dịch cho nhà đầu tư ngoại trong tháng 7

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2017

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 21.718 mã - trong đó, có 3.387 tổ chức và 18.331 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 21.718 mã - trong đó, có 3.387 tổ chức và 18.331 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2017.

Theo đó, trong tháng 7/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 232 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 40 tổ chức và 192 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 37 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 9 tổ chức và 28 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 06 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 5 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 21.718 mã - trong đó, có 3.387 tổ chức và 18.331 cá nhân.