09:14 04/11/2014

Cấp mã giao dịch chứng khoán cho 86 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2014

Trong tháng 10/2014, đã có thêm 86 nhà đầu tư nước ngoài bao 
gồm 29 tổ chức và 57 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao 
dịch chứng khoán.<br>
Trong tháng 10/2014, đã có thêm 86 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 29 tổ chức và 57 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2014.

Theo đó, tính riêng trong tháng 10/2014, đã có thêm 86 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 29 tổ chức và 57 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31/10/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.455 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.533 nhà đầu tư tổ chức và 14.922 nhà đầu tư cá nhân.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.369 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.504 nhà đầu tư tổ chức và 14.865 nhà đầu tư cá nhân.