14:41 24/10/2011

Cập nhật kết quả kinh doanh của PVR, MMC và BED

Minh Hà

Ba doanh nghiệp trên HNX là PVR, MMC và BED công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu PVR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX); Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3 chỉ đạt 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp -gần 150 triệu đồng. Đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính đạt 19,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của PVR đạt 1,9 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 61 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước (20,3 tỷ đồng); lợi nhuận thuần đạt 42 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 42 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước (9 tỷ đồng); tổng lợi nhuận kế toán đạt 42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,8 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt trên 1.009 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 146,95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2011, công ty mới hoàn thành được 28,8% kế hoạch.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) thông báo doanh thu quý 3 đạt 15,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 3,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 1,08 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 834,7 triệu đồng, EPS đạt 264,17 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của MMC đạt 29,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng, EPS đạt 488,17 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền là 205,5 triệu đồng, giảm 4,2 tỷ đồng so với đầu năm (4,7 tỷ đồng); hàng tồn kho của MMC là 36,4 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với đầu năm (29 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối là hơn 1,5 tỷ đồng, giảm hơn 3 tỷ đồng so với đầu năm (hơn 4,5 tỷ đồng).

Năm 2011, MMC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,8 tỷ đồng, cổ tức 15%. Như vậy công ty hoàn thành được 39,2% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) thông báo doanh thu thuần quý 3 đạt 26,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 1,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 1,5 và 1,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của BED đạt 66 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 3,5 và 2,6 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu 9 tháng năm 2010 của BED đạt 68,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 3 và 2,2 tỷ đồng.

BED cho biết, quý 3/2011 lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ là 314,8% tương ứng 871,4 triệu đồng là do so với cùng kỳ, doanh thu kỳ này có cơ cấu rất tốt, những nhóm hàng mang lại hiệu quả cao đều tăng như nhóm thiết bị học tập, hồ sơ sổ sách và dịch vụ cho thuê mặt bằng.

Bên cạnh đó trong quý này Công ty đã thay đổi chính sách khuyến mãi và chiết khấu bán hàng theo hướng thấp hơn năm trước, nên lãi gộp tăng đáng kể. Lãi gộp quý 3/2011 tăng so với cùng kỳ 5,79% tương ứng 410,2 triệu đồng.

Trong quý 3/2011, công ty đã thực hiện nhiều chính sách để kéo giảm chi phí, nên tổng mức chi đã giảm đáng kể. Giảm so với cùng kỳ là 9,66% tương ứng 654 triệu đồng; giảm tối đa số dư nợ tiền vay từ đầu quý là 4,223 triệu đồng xuống còn 2,233 triệu đồng; Hạn chế đầu tư sửa chữa mua sắm và sử dụng công cụ dụng cụ, vật liệu bao bì. Chi phí đồ dùng phân bổ của năm trước đã phân bổ hết đến quý 2/2011. Ngoài ra thu nhập khác tăng do công ty thu từ bán phế phấm vật tư sản xuất.     

Năm 2011, BED đặt mục tiêu với doanh thu đạt 73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng, cổ tức 10,85%. Như vậy công ty đã hoàn thành 90,4% kế hoạch doanh thu và 68,4%% kế hoạch lợi nhuận năm.