11:15 03/02/2009

Cấp phép 6 khu kinh tế đặc biệt ở biên giới Campuchia - Việt Nam

Hải Bằng

Chính phủ Campuchia đã cấp phép cho 6 khu kinh tế đặc biệt (SEZ) dọc theo biên giới với Việt Nam

Tính đến nay, Chính phủ Campuchia đã cấp phép cho 6 khu kinh tế đặc biệt (SEZ) dọc theo biên giới với Việt Nam, trong đó 2 khu đã hoạt động và 4 khu đang triển khai.

Các nhà máy chế biến nông sản trong khu SEZ giúp nông dân tiêu thụ sắn và bắp và hiện thị trường chính về gạo và nông sản của họ là Việt Nam. Trong số đó, khu kinh tế đặc biệt Phnom Den nằm sát tỉnh An Giang rộng 100 ha, vốn đầu tư 100 triệu USD đang xây dựng để dành cho các công ty chế biến nông sản và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Campuchia đã cấp phép cho 19 khu SEZ. Dự kiến, 6 khu SEZ dọc theo biên giới Việt Nam sẽ góp phần nâng trao đổi thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt mức 2 tỷ USD vào năm 2010.