10:22 17/06/2008

Cấp phép cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc

Mỹ Dạ

Bộ Tài chính đã cấp giấy phép hoạt động cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Han Wha

Bộ Tài chính vừa chính thức cấp giấy phép hoạt động cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Han Wha - một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư 60 triệu USD.

Theo ông Shin Eun Chul, Phó chủ tịch Tập đoàn Han Wha, Tổng giám đốc Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, hiện công ty đang thành lập trụ sở chính tại Tp.HCM và dự kiến bắt đầu hoạt động trong quý 1/2009.

Thời gian đầu, với đội ngũ đại lý chuyên nghiệp, công ty sẽ tập trung vào phân phối các sản phẩm bảo hiểm mang tính chất bảo vệ và tiết kiệm.

Trong thời gian qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi và cung cấp thông tin, kinh nghiệm của công ty tại thị trường Hàn Quốc, giúp Việt Nam xây dựng những văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm theo chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.