12:04 24/03/2007

Cấp phép quảng cáo nay chỉ “một cửa”

P.V

Từ nay, tình trạng phiền hà trong thủ tục cấp phép quảng cáo trên địa bàn các tỉnh, thành phố sẽ chấm dứt

Theo tin từ Website Chính phủ, thay vì phải được sự đồng ý của sở xây dựng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hay sở y tế như trước đây, khi xin giấy phép quảng cáo, các doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo tại sở văn hóa - thông tin.

Ngày 22/3, Bộ Văn hóa Thông tin đã họp báo công bố và phổ biến Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD do các bộ: Văn hóa Thông tin, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng ban hành ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Đây là tin vui cho các cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phép quảng cáo. Từ nay, tình trạng phiền hà trong thủ tục cấp phép quảng cáo trên địa bàn các tỉnh, thành phố sẽ chấm dứt. Việc ra đời Thông tư Liên tịch số 06 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông cũng là một minh chứng cho nỗ lực của các bộ trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2007.

Theo thông tư này, đối với những trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường và các loại hàng hóa trong lĩnh vực y tế như vắcxin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm, phụ gia thực phẩm trên các phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, sở văn hóa - thông tin sẽ cấp giấy phép thực hiện quảng cáo...

Đối với những loại hàng hóa, dịch vụ khác cũng được quy định rất cụ thể về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trong Thông tư.

Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD cũng quy định rõ ràng trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, địa phương về việc tổ thực hiện triển khai những điều khoản của Thông tư cũng như việc thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm.